Rádce

Jak správně umístniť ventilátor na krbová kamna

Jak správně umístniť ventilátor na krbová kamna

Ventilátor funguje na principu nahřátí nožičky ventilátoru a chladnější vrchní části ventilátoru – proto nedávejte ventilátor před kouřovod nebo do uzavřených částí krbu aby se ventilátor stíhal chladit.

Ventilátor umístěte na rovnou desku kamen .

Dbejte, aby nedošlo k překročení teploty cca 350°C , které mohou poškodit článek ventilátoru i motorek ventilátoru.


Nejčastější poruchy a řešení ventilátorů

Nejčastější poruchy a řešení ventilátorů

Přehledná tabulka se stavy a řešeními situace poruch ventilátorů.

Před použitím ventilátoru je nutné si projít návod k použití a hlavně si uvědomit, že pro jeho správné fungování důležitý výběr správného typu a jeho umístění na kamnech, kouřovodu nebo skle.

Všechny poruchy lze odstranit výměnou dílů, aleo komplexním servisem . Pro naše ventilátory značky TURBO Fan nebo TURBO Fan Neat máme všechny standardně skladem a umíme ventilátory servisovat.


Návod k použití ventilátoru na krbová kamna

Návod k použití ventilátoru na krbová kamna

Produkty – Ventilátory na krbová kamna prodávané na portálu www.ventilatornakamna.cz jsou termoelektrické ventilátory určené k provozu na krbových kamnech s rovným hladkým povrchem. Případně jiné modely než ventilátory na kouřovod jsou označeny pro jiné využití.

Jak to funguje:

Tyto ventilátory fungují na principu přeměny tepelné energie na elektrickou energii. Ve spodní části ventilátoru dochází k nahrání a oproti vrchní chladnější části vznikne v článku elektrický proud, který pohání ventilátor a vrtulku ventilátoru.


Jak funguje ventilátor na krbová kamna

Jak funguje ventilátor na krbová kamna

Ventilátor je určen pro krbová kamna. Stačí umístit ventilátor na vrchní část pece a vlivem tepla se automaticky spustí.

Při ochlazení kamen se ventilátor automaticky vypne. Nepotřebuje žádné napájení.

Obsahuje Peltierův článek, který vyrobí energii potřebnou pro napájení ventilátoru za pomoci teplé a chladné části.

Proudění tepla v místnosti s a bez ventilátoru


Porovnání ventilátorů na krbová kamna a kouřovod

Porovnání ventilátorů na krbová kamna a kouřovod

Doporučujeme si projít nejen design ventilátoru ale také parametry jako výška nebo rychlost otáčení se.

Naše ventilátory všechny (kromě ventilátoru na kouřovod) mají čidlo proti přehřátí (na spodní straně nožičky každého ventilátoru) toto čidlo při přesáhnutí teploty např. 350°C automaticky zvedne ventilátor o pár milimetrů aby došlo ke snížení teploty ventilátoru. Po jeho ochlazení se ventilátor sám opět sníží na svůj podklad.

Naše ventilátory jsou špičkové kvality, vysoce spolehlivé. Mají robustní a stabilní konstrukci, pevně stojí na kamnech. Zabezpečují proudění teplého vzduchu od kamen, krbu nebo kamen do místnosti.