Jak funguje ventilátor na krbová kamna

Ventilátor na kamna a krby.

Ideální pro rozvádění tepla po místnosti

  • Šetří palivo dřevo až úsporu paliva až o 18%.
  • Motor nehučí – elektromotor – ultra tichý
  • Nepotřebuje napájení Peltierův článek
  • Rychlost otáčení se sama upravuje podle teploty kamen
  • Celokovový – hliník
  • super doplněk
  • Sám se zapíná při od 45 ° C do 100 ° C – podle modelu

Ventilátor je určen pro krbová kamna. Stačí umístit ventilátor na vrchní část pece a vlivem tepla se automaticky spustí.

Při ochlazení kamen se ventilátor automaticky vypne. Nepotřebuje žádné napájení.

Obsahuje Peltierův článek, který vyrobí energii potřebnou pro napájení ventilátoru za pomoci teplé a chladné části.

Proudění tepla v místnosti s a bez ventilátoru

Spuštěním ventilátoru teplo z pece nestoupá přirozeně nahoru, ale je za pomoci ventilátoru hnané do obývacího prostoru. Jednoduše si tak zvolíte kam chcete směřovat teplo. Výsledkem je spíše vyhřátá místnost, takže vám stačí spálit méně dřeva. Také má ventilátor zabudovanou ochranu proti přehřátí.

Ventilátor na kamna

Díky designu a způsobu napájení prostřednictvím teplého povrchu jej lze použít na různých místech vašeho domova. Peltierův článek roztočí ventilátor ve chvíli kdy stoupne teplota na vašich krbových kamnech. Po ochlazení krbu se tento termoelektrický ventilátor automaticky vypne. Tím je možnost použít jej i jako ventilátor ke krbu.

Co je to Peltierův článek

Je to elektronický stavební prvek, ve kterém při dodání rozdílných teplot vzniká elektrický proud (tzv. Seebeck termoelektrický jev). Jde o přímou přeměnu rozdílu teplot na elektrické napětí. Jev je tedy vznik napětí, který nastává při teplotních rozdílech mezi dvěma rozdílnými kovy nebo polovodiči. To způsobuje nepřetržité proudění elektronů, pokud vodiče tvoří uzavřený obvod. Vzniklé napětí je řádově několik mikrovoltů na stupeň Celsia. Jev se využívá pro přímou výrobu elektrické energie z tepla, čili tam kde máme k dispozici zdroj tepla, resp. teplotní spád.

 

Popis ventilátoru