Jak správně umístniť ventilátor na krbová kamna

Správné umístění ventilátoru na krbová kamna rady a tipy

 • Ventilátor funguje na principu nahřátí nožičky ventilátoru a chladnější vrchní části ventilátoru – proto nedávejte ventilátor před kouřovod nebo do uzavřených částí krbu aby se ventilátor stíhal chladit.
 • Ventilátor umístěte na rovnou desku kamen .
 • Dbejte, aby nedošlo k překročení teploty cca 350°C , které mohou poškodit článek ventilátoru i motorek ventilátoru.
 • Ventilátor je během provozu na kamnech horký a dotýkejte se jej jen háčkem ve vrchní části , který slouží k překládání ventilátoru na jiné místo.

Jako poprvé správně spustit ventilátor na krbová kamna

 • Kamna rozpalte jak je standardně užíváte během běžného provozu, případně trochu více.
 • Ventilátor umístěte na rovnou desku na kamnech
 • Dbejte aby ventilátor nebyl před kouřovodem!
 • Během doby do 10 minut by měl ventilátor začít pracovat.
 • Sledujte zda nedošlo k jemnému nadzvednutí ventilátoru bimetalickým páskem na spodní části ventilátoru položené na kamnech.
  • Pokud ano ventilátor je na velmi teplé části a urychleně jej sundejte vrchním háčkem z kamen! – je na velmi horkém místě a může dojít k poškození ventilátoru.
  • Ventilátor nechte 30 minut dolů s kamen aby vychladl.
  • Ventilátor umístěte více na kraj vrchní desky – méně teplé místo a sledujte jej jestli se opět zvedl mírně jednou částí nad povrch.
  • Na příliš teplém místě může dojít k poškození termočlánku ventilátoru.
 • Pokud se ventilátor nenazdvihl a začal pracovat je na vhodném místě.
 • Ideální teplota pro dobrý výkon ventilátoru je cca mezi 150 ° C až 220 ° C
 • Není poměr čím vyšší teplota tím vyšší výkon. Ventilátor musí mít vrchní část chladnější aby si uměl vyrobit dostatek energie v článku na chod motorku.
 • Pokud ventilátor nefunguje správně zkuste najít chybu v této tabulce

Správné umístění ventilátoru na kouřovod

 • Kamna rozpalte jak je standardně užíváte během běžného provozu, případně trochu více.
 • Ventilátor se standardně umisťuje ve výšce od 40 do 60cm od vyústění kouřovodu z topidla.
 • Čím blíže je ventilátor k topidlu tím je v teplejší části a hrozí jeho poškození teplotou.
 • Ideální teplota pro chod ventilátoru na kouře pro dobrý výkon ventilátoru je cca mezi 150°C až 220°C . Čím prodlužujete i jeho životnost.
 • Teplotu na kouřovodu si změříte pomocí magnetického teploměru , který vám zajistí reálný přehled o teplotě systému.
 • Pokud je kouřovod horký více než 250°C na místě umístění posuňte ventilátor na kouřovod o cca 10cm výše.

Správné umístění ventilátoru na krbové sklo

 • Ventilátor je uchycen na dvířka nebo na krbovou vložku s vrchu. Je omezen aplikací nesedí na každé dvířka.
 • Je určen k dotyku na sklo a je velmi náchylný k překročení maximální teploty kdy může dojít ke spálení ventilátoru. Je důležité sledovat teplotu magnetickým teploměrem nebo jiným zařízením. Ideální teplota pro dlouhodobé užívání je cca 200 až 250 °C. – Po překročení je lepší ho sundat z kamen nebo krbové vložky! 

Problémy s vysokou teplotou kouřovodu nebo kamna případně sklem

 • Snížení teploty kamen ale ploten je pomocí podložky ideální ve tvaru U aby se vytvořila mezera mezi ventilátorem a povrchem a tím snížila teplota působící na ventilátor
 • Snížení teploty na kouřovodu je vytvořením vzduchové mezery mezi kouřovodem a ventilátorem – ideální šrouby nebo matky nebo roxorory par ks vložit mezi ventilátor a kouřovod a tím vytvořit mezeru mezi 2 zařízeními.
 • Snížení teploty na skle krbu pro ventilátor na sklo – jedině formou podložky ve tvaru U nehořlavým materiálem.